Kỳ họp Đại Hội đồng KTS Châu Á – ARCASIA lần thứ 39 và Hội nghị KTS châu Á lần thứ 18
Kỳ họp thường niên Đại Hội đồng KTS Châu Á lần thứ 39 và Hội nghị KTS châu Á lần…
Giải thưởng Arcasia 2018
Giải thưởng Arcasia Awards for Architect (AAA) nhằm ghi nhận những kiến trúc tiêu biểu của Châu Á đồng thời…
ACAE với nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo KTS tại châu Á
Trong khuôn khổ tuần lễ Arcasia 2018, Ủy ban Đào tạo KTS (ARCASIA Committee of Architecture Education – ACAE) đã…
Mời gửi công trình tham dự giải thưởng kiến trúc ASCASIA 2018 – Dành cho các Kiến trúc sư hành nghề
Trong nỗ lực nâng cao tiêu chuẩn môi trường xây dựng trên khắp Châu Á nói chung và các nước…
Mời nộp hồ sơ dự xét giải thưởng du lịch ARCASIA 2018 dành cho KTS trẻ dưới 40 tuổi
ARCASIA Travel Prize về Kiến trúc là một học bổng du lịch và nghiên cứu dành cho Kiến trúc sư…
Khởi động cuộc thi thiết kế kiến trúc ARCASIA 2018 dành cho sinh viên
Với chủ đề “Vấn đề địa phương và các giải pháp” cuộc thi thiết kế kiến trúc ARCASIA 2018 đã…