Thành phố Tân An phát triển Đô thị bền vững
Tân An được biết đến là một Thị xã nhỏ lẻ, sau giải phóng năm 1975, cơ sở hạ tầng…
Tính bền vững trong phục hồi và bảo tồn kiến trúc
Mọi công trình xây dựng – cho dù đó là xây mới hoặc bảo tồn phục hồi – đều được…
Tính bền vững trong phục hồi và bảo vệ kiến trúc
Mọi công trình xây dựng – cho dù đó là xây mới hoặc bảo tồn phục hồi – đều được…
Sử dụng vật liệu kính trong thiết kế kiến trúc đạt hiệu quả năng lượng tại Việt Nam
Kính đã góp phần làm thay đổi bộ mặt kiến trúc đô thị, tạo bước chuyển biến lớn trong hiện đại…