Thành phố Thông minh & vấn đề quản lý phát triển đô thị
Xây dựng thành phố thông minh đang trở thành một trào lưu của các đô thị trên thế giới và…
Ứng dụng công nghệ để đô thị “thông minh” và “gắn kết” hơn
Khi cơ sở hạ tầng ở thế kỷ XXI trở nên thông minh và có sự kết nối, tương tác…
Xây dựng đô thị thông minh hãy bắt đầu từ dân
 “Nếu không có người cung cấp thông tin, mô hình đô thị thông minh sẽ trở thành vô dụng” –…