TP Hồ Chí Minh và định hướng xây dựng Thành phố Thông minh
Thành phố thông minh – Xu thế của thế kỷ 21 Theo Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU): “Một…
Bình Dương và tiến trình xây dựng Thành phố Thông minh
1. Từ những năm đầu tiên của thế kỷ 21, internet đã phát triển mạnh mẽ, từng bước chuyển sang…
TSKH.KTS. Ngô Viết Nam Sơn: “Trọng tâm của đô thị thông minh là con người, sau đó mới đến quản lý công nghệ”
Đó là quan điểm chủ đạo của TSKH.KTS Ngô Viết Nam Sơn về định hướng phát triển đô thị thông…
Những chiều kích của Đô thị Thông minh
Tổng quan về đô thị thông minh (Smart city-SC) Ý tưởng ban đầu về thành phố thông minh (Smart city)…
Đô thị thông minh và giao tiếp điện tử SMART CITY E-COMMUNICATION
Trước khi mô hình đô thị thông minh được xây dựng, khái niệm ngôi nhà thông minh – hình ảnh…
Thương mại và đô thị: Mối quan hệ và cách thức tiếp cận
Lịch sử đã chứng minh sự cộng sinh của mối quan hệ giữa thương mại và đô thị. Thương mại…
Đô thị thông minh
Đô thị thông minh (Smart city) được xã hội hiện nay quan niệm là đô thị có ứng dụng khoa…
Cách mạng 4.0 và đô thị thông minh – Bài 5: Thực tế triển khai đô thị thông minh trên thế giới
Các yếu tố chính ảnh hưởng tới chiến lược đô thị thông minh Đều gọi là đô thị, nhưng về…
Có nên lấy đô thị đại học làm thành phố thông minh?
Mô hình phát triển đô thị thông minh gắn với đại học đã được thực hiện triển khai thành công…
Mời tham gia Chuyên đề “Phát triển đô thị thông minh”
Việc phát triển đô thị thông minh hiện đang ngày càng được quan tâm tại nhiều đô thị trên thế…