INSEE với tham vọng phát triển tại Việt Nam
Ngày 24 tháng 03 năm 2017, thương hiệu Holcim Việt Nam (một trong những thương hiệu xi măng hàng đầu…
Holcim Việt Nam công bố thay đổi thương hiệu thành “INSEE”
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2016, Holcim Việt Nam đã chính thức công bố thay đổi…
Holcim khởi động Giải thưởng Xây dựng bền vững 2017 dành cho sinh viên
Vào ngày 01/12 vừa qua tại TP.Hồ Chí Minh, Giải thưởng Xây dựng Bền vững (tiền thân là Holcim Prize) – Sân…