Giao thương online ngành Vật liệu xây dựng – Nội thất – Thiết bị điện
Giao thương online đã và đang là xu thế hiệu quả tạo nền tảng bước đầu cho sự hợp tác.…
Sự kiện kết nối doanh nghiệp Thiết kế – Xây dựng với SV Kiến trúc, ĐH Xây Dựng
Chiều thứ ba ngày 04/07/2017, nằm trong khuôn khổ chương trình Lễ ra trường của sinh viên Khóa 57 tại Đại…