Vấn đề cháy nổ ở các công trình chuyển đổi công năng
TP HCM có lẽ là nơi có số lượng công trình chuyển đổi công năng từ nhà ở sang thành…
Mô hình “Tháp công năng” trong Kiến trúc nhà ở
Từ thập niên 50 của thế kỷ 20 đã xuất hiện các lý thuyết nghiên cứu về cấu trúc nhu…