Phố núi Pleiku – Hướng đến một đô thị có bản sắc riêng
Bản thân tôi có may mắn được sống ở Pleiku từ năm 1975 đến nay, con người đậm chất Pleiku.…
Grenerative Process và Quy hoạch thành phố Hội An
Quá trình phát triển của Hội An đã và đang đặt ra những thách thức cho công tác quy hoạch…
Sự độc đáo của nơi chốn có giá trị to lớn nếu được nhận diện để duy trì và cải thiện nó!
Các tỉnh miền Trung của Việt Nam, bao gồm Thành phố lớn nhất miền Trung là Đà Nẵng, đang phát…
Kiến trúc đô thị: Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
Vùng Kinh tế trọng điểm (KTTĐ) miền Trung, gồm 5 tỉnh, thành phố: Thừa Thiên Huế, Thành phố Đà Nẵng,…
Đi tìm một diện mạo mới cho thành phố
Thành phố Đà Nẵng (gồm 6 quận và 2 huyện) nằm ở trung độ của đất nước, trên trục giao…
Bản sắc Quy hoạch và Kiến trúc của Đà Nẵng và Huế: Thử thách và Cơ hội
Đà Nẵng và Huế là hai đô thị quan trọng nhất của miền Trung Việt Nam. Trong thời gian gần…
Bảo tồn di sản văn hóa Huế trong bối cảnh phát triển đô thị hiện đại
1.  Huế là một đô thị di sản. Cố đô cuối cùng của chế độ quân chủ Việt Nam, cũng…
Đà Nẵng với những cây cầu
Kể từ khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương (năm 1997), Đà Nẵng đã mở rộng không gian…