Một số nét về hành nghề và phản biện kiến trúc trong quân đội 10 năm qua
Môi trường quân đội với đặc thù là tính kỷ luật đã ảnh hưởng không ít đến sự phát triển…
Chi hội KTS Quân đội đồng hành cùng Hội KTS Việt Nam
Trong suốt chặng đường 70 năm Hội KTS Việt Nam đồng hành cùng đất nước, chưa bao giờ thiếu vắng…