ALP mini – talk: Không gian “Cô đơn – Solitude” trong kiến trúc – Phần II

PHẦN II: Không gian “Cô đơn – Solitude” trong kiến trúc

Sau bài nói chuyện thú vị của KTS Nguyễn Thanh Hà (ARB) và TS. Phó Đức Tùng, chúng ta hãy cùng lắng nghe thêm một vài ý kiến của những người quan tâm, những KTS thuộc thế hệ đi trước và cả những KTS trẻ.

TCKT.VN
© Tạp chí kiến trúc