[04-2021] Điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng từ tầm nhìn đến hiện thực

Danh mục chuyên đề:

 1. Định hướng phát triển Đà Nẵng – Đô thị lớn, thông minh, sáng tạo, bản sắc và bền vững
  Lê Trung Chinh
 2. Giới KTS luôn đóng góp trí lực vì sự phát triển của Đà Nẵng
  TS.KTS Phan Đăng Sơn
 3. Cảm nhận về sự phát triển TP Đà Nẵng trong tương lai
  KTS Trần Ngọc Chính
 4. Sự phối hợp trách nhiệm và hiệu quả sẽ đưa quy hoạch vào cuộc sống
  TS Phùng Phú Phong
 5. Điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  Sở xây dựng Đà Nẵng
 6. Điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030: Những gợi mở phát triển kinh tế – xã hội
  PGS.TS Huỳnh Huy Hoa
 7. Kinh nghiệm từ quá trình tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  Ths.KTS Lê Đức Yên – Ths.KTS Nguyễn Thiện Khoa
 8. Tầm nhìn tổng thể tương lai khu trung tâm TP Đà Nẵng
  TSKH.KTS Ngô Viết Nam Sơn
 9. Đà Nẵng cần một chiến lược thiết kế đô thị tích hợp và toàn diện
  PGS.TS. KTS Phạm Thúy Loan
 10. Thích ứng biến đổi khí hậu trong quá trình tổ chức thực hiện đồ án quy hoạch chung của Đà Nẵng
  Ths.KTS Tô Văn Hùng
 11. Quận Hải Châu – Mô hình về một khu trung tâm đô thị phức hợp hiện đại và giàu bản sắc
  TS.KTS Vũ Quang Hùng
 12. Lời hứa về một đô thị hướng ra sông Hàn
  Olivier Souquet
 13. Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng – Vị thế của đơn vị quy hoạch thiết kế hàng đầu miền Trung

Mời bạn xem thêm: Tạp chí Kiến trúc số 04-2021