Xếp hạng thêm 8 di tích quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với 8 di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật và danh lam thắng cảnh.


Di tích kiến trúc nghệ thuật đền Quan Đế

Cụ thể như sau:
1. Di tích lịch sử đình Trụ Pháp, xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.
2. Di tích lịch sử mộ và nhà thờ Hồ Phi Tích, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
3. Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Gia Khánh, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.
4. Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Tuy Lộc, xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.
5. Di tích kiến trúc nghệ thuật đền Quan Đế, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
6. Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Đồng Bảng, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
7. Di tích lịch sử mộ, nhà thờ Hoàng Trình Thanh và Từ chỉ Họ Hoàng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
8. Danh lam thắng cảnh Chùa Hang, thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch yêu cầu UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hoá.