Gia hạn nộp hồ sơ tham dự Giải thưởng Kiến trúc Xanh Việt Nam

Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã ra thông báo số 1 về Giải thưởng KTX Việt Nam lần thứ 5 (2019-2020) và đã gửi tới các tổ chức, các kiến trúc sư với thời gian nộp hồ sơ tham dự vào 17h00 ngày 29 / 12 /2019 .

Để tiết kiệm công việc cuối năm và có thêm thời gian cho các Hội Kiến trúc sư các tỉnh, thành phố, các chi Hội trực thuộc, các tổ chức liên quan và kiến trúc sư trong cả nước tham gia và chuẩn bị tốt nhất hồ sơ tham dự Giải thưởng KTX Việt Nam. Hội Kiến trúc sư thông báo:

Gia hạn thời gian nộp hồ sơ tham dự vào 17h00 ngày 24 / 02 /2020
Đơn đăng ký dự thi:
Hồ sơ tham dự xin gửi về Viện Kiến trúc – Hội KTSVN
Địa chỉ: 40 Tăng bạt Hổ, Hà Nội; Điện thoại: 04. 38262179 ; Fax: 04. 39364611
Email: vienkientruc@gmail.com.
Liên hệ trực tiếp: Kts. Đinh Văn Hoàn, mobile: 0903295575 hoặc Kts Nguyễn thị Kim Anh, mobile: 0939150984.
© Tạp chí kiến trúc