TB Chương trình đào tạo giảng viên trẻ thuộc các trường đào tạo Kiến trúc sư

Hiện nay, giảng viên có vai trò quan trọng đối với chất lượng đào tạo KTS, trong đó giảng viên trẻ chiếm số lượng đáng kể trong 30 cơ sở đào tạo KTS trên cả nước. Đây là đối tượng cần được đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng giảng dạy kiến trúc với trọng tâm phát triển tư duy sáng tạo kiến trúc cho sinh viên. Vì vậy, thực hiện nhiệm vụ do Hội KTS Việt Nam giao phó, CLB các trường đào tạo KTS sẽ tổ chức Chương trình đào tạo Giảng viên trẻ thuộc các trường đào tạo KTS trong cả nước.

 • Thời gian: dự kiến từ 16/10/2017 tới 22/10/2017;
 • Địa điểm: Trại sáng tác Văn học Nghệ thuật thành phố Vũng Tàu;
 • Chủ đề:  Hình thành ý tưởng sáng tạo trong đồ án kiến trúc.

Xem thêm: “Sáng tạo trong giảng dạy đồ án kiến trúc” – Chương trình sinh hoạt chuyên môn dành cho giảng viên trẻ

Nội dung chương trình:

 • Các Bài giảng lý thuyết: Modun 1 + Modun 2 + trao đổi (1 ngày);
 • Các Bài giảng lý thuyết: Modun 3 + Modun 4 + trao đổi (1 ngày);
 • Các bài giảng nghiệp vụ và trao đổi (1 ngày);
 • Thảo luận mở các vấn đề liên quan (1 ngày);
 • Thực hành biên soạn bài giảng với trọng tâm phát triển tư duy sáng tạo kiến trúc cho sinh viên (1 ngày);
 • Báo cáo, trình bày theo nhóm (1 ngày);
 • Tổng kết, liên hoan chia tay (1 ngày).

Hội KTS Việt Nam đề nghị các trường cử cán bộ giảng dạy trẻ tham gia (mỗi trường tối đa 2 giảng viên), gửi danh sách về Ban tổ chức.

Lưu ý:

 • Do số lượng học viên tham gia theo quy định là 30 người nên Ban Tổ chức sẽ ưu tiên các ứng viên thuộc các trường, khoa có danh sách đăng ký sớm.
 • Các học viên tham gia chương trình được bố trí chỗ ăn ở trong 7 ngày;
 • Các học viên được nghe giảng và trao đổi chuyên môn với các giảng viên cao cấp, các chuyên gia do Hội KTS tổ chức;
 • Các học viên tự túc tiền đi lại tới địa điểm học (Vũng Tàu);
 • Sau khóa học các học viên có báo cáo thu hoạch và trình bày, nếu đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ;
 • Bài giảng sẽ được tập hợp để làm tài liệu tham khảo và lưu lại Trại Sáng tác Vũng Tàu.

Liên hệ Ban tổ chức:

 • PGS. TS Doãn Minh Khôi – UV Thường vụ Hội KTS Việt Nam, Thường trực CLB, 0913502839 – Email:  khoidoanminh@gmail.com
 • TS Lê Văn Thương – Hiệu trưởng ĐHKT TP.HCM, Chủ nhiệm CLB, 0908435655
 • TS Phạm Phú Cường – Trưởng khoa Kiến trúc TP.HCM, 0908419333

Lê Vân – TCKT.VN
© Tạp chí Kiến trúc