Tọa đàm “Thành phố có khả năng chống chịu” (Resilient city)
Ngày 10/10/2016 vừa qua, tại tầng 1 nhà G3- Đại học Xây dựng, bộ môn Quy hoạch vùng và đô thị…
Đô thị hóa và mối quan hệ giữa Thành phố và Môi trường
Đô thị hóa và sự bành trướng của thành phố Đô thị hóa trên thế giới diễn ra ở tốc…
Đô thị hóa và đầu tư hạ tầng thông minh mở đường cho sự phát triển bền vững
Tốc độ tăng trưởng dân số, đô thị hóa và nền kinh tế đang phục hồi cũng như xu hướng…