Trường dân tộc nội trú Tri Lễ – Nghệ An – Giải Khuyến khích Loa Thành 2021
Tên đồ án: Trường dân tộc nội trú Tri Lễ – Nghệ An Giải thưởng: Giải Khuyến khích Loa Thành…
Công viên tái chế rác hữu cơ Hà Nội – Giải Khuyến khích Loa Thành 2021
Tên đồ án: Công viên tái chế rác hữu cơ Hà Nội Giải thưởng: Giải Khuyến khích Loa Thành 2021…
Không gian văn hóa làng gốm Thổ Hà – Giải Khuyến khích Loa Thành 2021
Tên đồ án: Không gian văn hóa làng gốm Thổ Hà Giải thưởng: Giải Khuyến khích Loa Thành 2021 SVTH:…
Bảo tàng voi Tây Nguyên – Giải Khuyến khích Loa Thành 2021
Tên đồ án: Bảo tàng voi Tây Nguyên Giải thưởng: Giải Khuyến khích Loa Thành 2021 SVTH: Trần Thị Thu…
Bảo tàng sinh vật học Tây Nguyên – Giải Khuyến khích Loa Thành 2021
Tên đồ án: Bảo tàng sinh vật học Tây Nguyên Giải thưởng: Giải Khuyến khích Loa Thành 2021 SVTH: Ngô…
Thánh địa La Vang – Giải Khuyến khích Loa Thành 2021
Tên đồ án: Thánh địa La Vang Giải thưởng: Giải Khuyến khích Loa Thành 2021 SVTH: Nguyễn Thanh Hiếu GVHD:…
Trung tâm sinh hoạt văn hóa Thanh niên – 3HA – Giải Khuyến khích Loa Thành 2021
Tên đồ án: Trung tâm sinh hoạt văn hóa Thanh niên – 3HA Giải thưởng: Giải Khuyến khích Loa Thành…
Làng sinh viên thích nghi “thời Covid” – Giải Ba Loa Thành 2021
Tên đồ án: Làng sinh viên thích nghi “thời Covid” Giải thưởng: Giải Ba Loa Thành 2021 SVTH: Nguyễn Ngọc…
Bảo tàng lịch sử Đô thị Tp. Hồ Chí Minh – Giải Ba Loa Thành 2021
Tên đồ án: Bảo tàng lịch sử Đô thị Tp. Hồ Chí Minh Giải thưởng: Giải Ba Loa Thành 2021…
Nông trại thực nghiệm kết hợp du lịch sinh thái Pleiku – Giải Ba Loa Thành 2021
Tên đồ án: Nông trại thực nghiệm kết hợp du lịch sinh thái Pleiku Giải thưởng: Giải Ba Loa Thành…