Tổ hợp du lịch trải nghiệm mạo hiểm Hà Giang – Giải Khuyến Khích Loa Thành 2022
Tên đồ án: Tổ hợp du lịch trải nghiệm mạo hiểm Hà Giang Giải thưởng: Giải Khuyến Khích Loa Thành…
Dai Viet Futurism – Không gian thắp lửa hào khí Đông A – Giải Khuyến Khích Loa Thành 2022
Tên đồ án: Dai Viet Futurism – Không gian thắp lửa hào khí Đông A Giải thưởng: Giải Khuyến Khích…
Trung tâm nghiên cứu đa dạng sinh học đầm Vân Long – Ninh Bình – Giải Khuyến Khích Loa Thành 2022
Tên đồ án: Trung tâm nghiên cứu đa dạng sinh học đầm Vân Long – Ninh Bình Giải thưởng: Giải…
Thiết kế nội thất thư viện tổng hợp huyện Tam Đảo – Giải Ba Loa Thành 2022
Tên đồ án: Thiết kế nội thất thư viện tổng hợp huyện Tam Đảo Giải thưởng: Giải Ba Loa Thành…
Không gian trưng bày và trải nghiệm nước mắm Phan Thiết – Giải Ba Loa Thành 2022
Tên đồ án: Không gian trưng bày và trải nghiệm nước mắm Phan Thiết Giải thưởng: Giải Ba Loa Thành…
Trung tâm sinh hoạt văn hóa Sa Huỳnh – Giải Ba Loa Thành 2022
Tên đồ án: Trung tâm sinh hoạt văn hóa Sa Huỳnh Giải thưởng: Giải Ba Loa Thành 2022 SVTH: Nguyễn…
Bệnh viện Ung bướu Tp. Cần Thơ – Giải Ba Loa Thành 2022
Tên đồ án: Bệnh viện Ung bước Tp. Cần Thơ Giải thưởng: Giải Ba Loa Thành 2022 SVTH: Võ Thanh…
Bảo tàng Chợ Lớn – Giải Ba Loa Thành 2022
Tên đồ án: Bảo tàng Chợ lớn Giải thưởng: Giải Ba Loa Thành 2022 SVTH: Hứa Ngọc Loan GVHD: TS.KTS…
Trung tâm triển lãm nghệ thuật – Giải Ba Loa Thành 2022
Tên đồ án: Trung tâm triển lãm nghệ thuật Giải thưởng: Giải Ba Loa Thành 2022 SVTH: Nguyễn Đạt Thông…
Làng Bồ Câu – Viện an dưỡng dành cho cựu chiến binh – Giải Ba Loa Thành 2022
Tên đồ án: Làng Bồ Câu – Viện an dưỡng dành cho cựu chiến binh Giải thưởng: Giải Ba Loa…