Nhà máy sản xuất sản phẩm từ rác thải Tp. Hồ Chí Minh – Giải Ba Loa Thành 2021
Tên đồ án: Nhà máy sản xuất sản phẩm từ rác thải Tp. Hồ Chí Minh Giải thưởng: Giải Ba…
Khu du lịch – nghiên cứu phát triển hệ sinh thái rạn san, Hòn Lưỡi Liềm, vịnh Hạ Long – Giải Ba Loa Thành 2021
Tên đồ án: Khu du lịch – nghiên cứu phát triển hệ sinh thái rạn san, Hòn Lưỡi Liềm, vịnh…
Trung tâm văn hóa nghệ thuật dân gian Tây Hồ – Giải Ba Loa Thành 2021
Tên đồ án: Trung tâm văn hóa nghệ thuật dân gian Tây Hồ Giải thưởng: Giải Ba Loa Thành 2021…
Bảo tàng nghệ thuật Kh’mer Tây Nam Bộ – Giải Ba Loa Thành 2021
Tên đồ án: Bảo tàng nghệ thuật Kh’mer Tây Nam Bộ Giải thưởng: Giải Ba Loa Thành 2021 SVTH: La…
Bảo tàng lịch sử Công giáo – Giải Ba Loa Thành 2021
Tên đồ án: Bảo tàng lịch sử Công giáo Giải thưởng: Giải Ba Loa Thành 2021 SVTH: Bùi Thị Thùy…
Không gian hồi ức Chín Hầm – Giải Ba Loa Thành 2021
Tên đồ án: Không gian hồi ức Chín Hầm Giải thưởng: Giải Ba Loa Thành 2021 SVTH: Nguyễn Văn Nam…
Không gian văn hóa sông nước đồng bằng sông Cửu Long – Giải Ba Loa Thành 2021
Tên đồ án: Không gian văn hóa sông nước đồng bằng sông Cửu Long Giải thưởng: Giải Ba Loa Thành…
Giảng Võ Đường – Trung tâm văn hóa Võ thuật Giảng Võ – Giải Ba Loa Thành 2021
Tên đồ án: Giảng Võ Đường – Trung tâm văn hóa Võ thuật Giảng Võ Giải thưởng: Giải Ba Loa…
Trung tâm trưng bày và thực nghiệm hang động núi lửa Krông Nô – Giải Ba Loa Thành 2021
Tên đồ án: Trung tâm trưng bày và thực nghiệm hang động núi lửa Krông Nô Giải thưởng: Giải Ba…
Trung tâm cao niên Tp. Hồ Chí Minh – Giải Ba Loa Thành 2021
Tên đồ án: Trung tâm cao niên Tp. Hồ Chí Minh Giải thưởng: Giải Ba Loa Thành 2021 SVTH: Nguyễn…