Cuộc họp thường niên của Hội đồng KTS trẻ ARCASIA
Ngày 13-14/12 vừa qua, Hội đồng KTS trẻ châu Á – ARCASIA đã có phiên làm việc đầu tiên chính…
Không phải dễ dàng để sử dụng được “chiếc vé” KTS ASEAN
KTS Asean là thành viên Hội KTS Châu Á, được đứng chủ trì thiết kế công trình trên tất cả…