Tổ ấm nở hoa – Công trình nhà chống lũ do H&P Architects thiết kế
Thiên tai ở Việt Nam đa dạng và hung dữ, có thể kể đến: bão, lũ, lũ quét, sạt lở…
Thiết kế Quy hoạch Kiến trúc Bền vững: Ứng xử với Biến đổi khí hậu
Hiện nay, nguy cơ biến đổi khí hậu dẫn đến nước biển dâng và thay đổi môi trường sinh thái…
Bản sắc Quy hoạch và Kiến trúc của Đà Nẵng và Huế: Thử thách và Cơ hội
Đà Nẵng và Huế là hai đô thị quan trọng nhất của miền Trung Việt Nam. Trong thời gian gần…