Lồng đèn nội thất hiện đại.
Ngôi làng nổi tiếng với nghề mây tre đan truyền thống
Trong phát triển làng nghề thủ công truyền thống, nghề mây tre đan chiếm một vị trí quan trọng. Trải…
Phóng sự ảnh: Làng nghề – phố nghề Hà Nội
Quá trình hình thành, phát triển Hà Nội gắn với yếu tố làng và làng nghề thủ công phục vụ…
Làng nghề đón Xuân
Có một nhà nghiên cứu về Hà Nội đã nói: “Hà Nội là một ngôi làng lớn”. Điều này là…
Làng nghề trong xây dựng nông thôn mới
Những năm gần đây, các làng nghề thủ công truyền thống của Hà Nội ngày càng hóa dẫn du khách…