Danh mục chuyên đề:

 1. Đổi mới thiết kế kiến trúc trường học đáp ứng đổi mới giáo dục phổ thông
  Doãn Minh Khôi – Doãn Thanh Bình
 2. Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia trong thiết kế và xây dựng các công trình giáo dục tại VN
  Nguyễn Tất Thắng – Trần Thanh Bình
 3. Đổi mới giáo dục và không gian kiến trúc trường học
  TS. TS Trần Thanh Bình
 4. Tổ chức không gian bán ngoài trời ở trường học thích ứng các điều kiện thời tiết
  ThS. Nguyễn Thùy Dương
 5. Đổi mới thiết kế trường học trong bối cảnh cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 – Phần I
  KTS Doãn Thế Trung – KTS Vũ Thị Hương Lan
 6. Tản mạn nghề nghiệp với thiết kế trường học
  KTS Nguyễn Văn Tât

Mời bạn xem thêm: Tạp chí Kiến trúc số 03 -2020

Tạp Chí Kiến Trúc Số 03-2020
Tạp Chí Kiến Trúc Số 03-2020