Di sản kiến trúc và sinh kế cộng đồng tại làng đá cổ Khuổi Ky và Nà Vị, Cao Bằng
Cao Bằng có nhiều điểm thu hút khách du lịch như di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh tự…
Bảo tồn di sản đô thị ở Hà Nội và lợi ích cộng đồng qua vài dự án
Di sản là một phần không thể thiếu được trong mỗi xã hội hiện đại, đặc biệt với một đô…
Không gian sáng tạo và di sản văn hóa – kiến trúc
Không gian sáng tạo tồn tại gắn với các không gian công cộng. Những KGST tận dụng không gian với…
Kiến tạo di sản văn hóa trong TP sáng tạo
Thành phố (TP), như Edward Relph khẳng định trong tác phẩm “Cảnh quan đô thị hiện đại” (2016), không phải…
Ðịnh hướng Chiến lược Quốc gia về bảo tồn di sản quy hoạch kiến trúc
Tổng quan Quá trình đô thị hóa nhanh và mạnh trên cả nước kể từ thời kỳ đổi mới, đi…
Nghiên cứu giải mã hình thái kiến trúc Điện Kính thiên thời Lê Sơ
Nghiên cứu giải mã hình thái kiến trúc cung điện cổ trong Hoàng cung Thăng Long nói chung, điện Kính…
Sự phát triển của mô hình kiến trúc nội công ngoại quốc điển hình của Chùa Việt ở Bắc Bộ
Được hình thành và phát triển hoàn thiện vào thế kỷ 17, kiểu thức kiến trúc “Nội công, ngoại quốc”…
Nghiên cứu Tái thiết Ðiện Cần Chánh, Hoàng Thành Huế – Di sản Văn hoá Thế giới
Phần 6: Phục hồi kích thước nền móng và mặt bằng kiến trúc Ðiện Cần Chánh Tiếp theo những bài…
Đoan Môn nhìn từ phía trước
Di sản Hoàng Thành Thăng Long
Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long – Hà Nội là di sản thứ 6 của Việt Nam được UNESCO công…
Tiếp cận và đề xuất phương pháp nhận diện công trình kiến trúc có giá trị ở Việt Nam
Công tác bảo tồn thích ứng các công trình kiến trúc có giá trị còn nhiều bất cập. Thời gian…