Lùi hạn nộp hồ sơ dự thi tuyển PA thiết kế kiến trúc một số hạng mục thuộc Dự án đầu tư XD tuyến Cao tốc Đồng Đăng

Do tuyến Cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) trải dài qua nhiều địa phương và có nhiều hạng mục trên tuyến, cần nhiều thời gian tìm hiểu và lên phương án kiến trúc hóa các đặc trưng, văn hóa của địa phương tạo điểm nhấn cho dự án, nên Ban QLDA lùi lịch nộp bài đến ngày 21/12/2020.

Để hồ sơ dự thi tuyển kiến trúc các hạng mục trên tuyến thuộc dự án của các đơn vị tư vấn tham gia có được sự đảm bảo về thời gian nghiên cứu và triển khai với chất lượng tốt nhất, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Cao Bằng thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự thi tuyển.

Căn cứ Quyết định số 1795/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê Kế hoạch, quy chế, nhiệm vụ thiết kế và Dự toán chi phí thi tuyển phương án kiến trúc một số hạng mục công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng);

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-BQLDA ngày 08/10/2020 của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông về việc phê duyệt Hồ sơ mời thi tuyển phương án kiến trúc một số hạng mục công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng);

Căn cứ thông tin hồ sơ mời thi tuyển phương án kiến trúc một số hạng mục công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) đã được đăng tải trên Tạp chí Kiến trúc và Báo Cao Bằng.

Nội dung gia hạn như sau:

Thời gian nộp Hồ sơ dự thi tuyển: Trước 08h00 ngày 21/12/2020

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Cao Bằng thông báo tới các cơ quan, đơn vị liên quan và các đơn vị tư vấn đăng ký dự thi tuyển kiến trúc một số hạng mục công trình trên được biết để cuộc thi đạt hiệu quả cao.

Nơi nhận:

  • UBND tỉnh (B/c);
  • Lãnh đạo ban;
  • Tạp chí Kiến trúc;
  • Báo Cao Bằng;
  • Các thành viên Hội đồng giám khảo;
  • Các đơn vị tư vấn đăng ký thi tuyển;
  • Lưu VT, P. KH-KT.

Xem thêm: Thi tuyển PA thiết kế kiến trúc một số hạng mục thuộc dự án XD tuyến Cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh

© Tạp chí kiến trúc