Khu ở sinh thái Tây Tựu – Giải Nhì Loa Thành 2022

  1. Tên đồ án: Khu ở sinh thái Tây Tựu
  2. Giải thưởng: Giải Nhì Loa Thành 2022
  3. SVTH: Trần Hoàng Minh
  4. GVHD: Nguyễn Đức Quang
  5. Trường: ĐH Kiến trúc Hà Nội

Đồ án ‘Khu ở sinh thái Tây Tựu” được thực hiện với mong muốn nghiên cứu, phát triển và đề xuất một không gian ở vừa hiện đại vừa có tính bản sắc thay vì sự lạc hậu, nặng nề bởi những bức tường trong bối cảnh đô thị hiện tại.

Đồ án được nghiên cứu tại Tây Tựu – một khu vực đang gặp rất nhiều vấn đề khi giao thoa và mâu thuẫn giữa tính hiện đại và tính bản sắc, giữa nhu cầu về diện tích với chất lượng quan hệ với thiên nhiên. Chính những vấn đề của bối cảnh, cùng với những trăn trở về việc tổ chức một không gian ở hiện đại đặt ra các tiêu chí cần giải quyết trong đồ án: nhu cầu cơ bản của một khu ở, tạo ra công trình phù hợp với đặc điểm của vùng khí hậu, hình khối công trình hòa nhập với bối cảnh xung quanh, tạo ra không gian công cộng và không gian ở phù hợp với lối sống người Việt.

Đồ án đưa ra giải pháp quy hoạch tổng thể khu đất từ những phân tích về đặc điểm cơ bản của vùng khí hậu, bản sắc khu vực. Bên cạnh đó, đi sâu vào nghiên cứu tổ chức không gian ở dựa trên 3 yếu tố chủ đạo: “Phương thức quan hệ với thiên nhiên của các không gian ở”, “Phương thức tổ chức xã hội trong không gian ở”, và cách gắn kết các yếu tố trên thành “Hệ thống cấu trúc”.

Trong phương thức quan hệ với thiên nhiên, đồ án xây dựng hệ chênh lệch áp suất từ quy mô khối công trình đến từng không gian căn hộ, cùng với các không gian đệm tạo ra để trung hòa nhu cầu diện tích và ảnh hưởng của bức xạ. Trong phương thức quan hệ với xã hội, tính linh hoạt được chú trọng thông qua phân tích quan hệ tầng bậc mức độ hoạch định tô chứ xã hội, thông qua đó dẫn ra việc tổ chức không gian một cách có hệ thống từ “cứng” đến “mềm”. Thông qua việc gắn kết yếu tố trên thành “Hệ thống cấu trúc”, đồ án hướng tới việc hệ thống kết cấu và các hệ thống kỹ thuật đi trước một bước làm nên tảng cho sự tự do, linh hoạt trong các không gian ở.

Đinh Hằng – TCKT.VN
© Tạp chí kiến trúc