Thi tuyển phương án kiến trúc công trình trụ sở Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái

Ngày 06/5/2021 vừa qua, Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái đã có thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc công trình trụ sở Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái. 

Ảnh: Internet

Ngày 04/5/2021,  UBND tỉnh Yên Bái đã phê duyệt Quyết định số 766/QĐ-UBND về kế hoạch thi tuyển phương án kiến trúc công trình Trụ sở Đài phát thanh và Truyền hình Yên Bái.

Thông tin thi tuyển:

1.Tên dự án: Trụ sở Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái.

2. Đơn vị tổ chức thi tuyển: Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái.

3. Hình thức tổ chức thi tuyển: Thi tuyển rộng rãi trong nước. Đối tượng là các cá nhân, tổ chức hành nghề thiết kế kiến trúc, xây dựng tại Việt Nam có đủ điều kiện năng lực theo quy định hiện hành của phát luật.

4. Thời gian thực hiện:

  • Mười ngày đăng tải thông tin mời dự thi, tính từ ngày 10/5/2021.
  • Năm ngày đăng ký dự thi, tính từ ngày 20/5/2021.
  • Năm ngày xét tuyển hồ sơ vòng một, tính từ ngày 25/5/2021.

5. Thời gian nộp hồ sơ dự thi vòng hai: trước 16h30 ngày 30/06/2021 tại Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái (đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái).

6. Hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác thi tuyển: được cung cấp miễn phí (gồm: Kế hoạch thi tuyển; Quy chế thi tuyển; Nhiệm vụ thiết kế; thông tin quy hoạch; sơ đồ vị trí …) tại địa chỉ: Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái (đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái)

7. Thông tin liên hệ: Đồng chí Nguyễn Trọng Tiến – Phó Trưởng phòng Quy hoạch kiến trúc và Hạ tầng kỹ thuật; Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái (số điện thoại: DĐ: 0914 868 799, cố định 02163 854 376).

Lưu ý: Tổ chức, cá nhân mang theo giấy giới thiệu, chứng minh nhân dân (hoặc thẻ căn cưới) và đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 khi đến liên hệ và nhận hồ sơ thi tuyển. 

Trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm tham gia!

© Tạp chí Kiến trúc