Thiết kế đô thị: Tái tạo làng nông nghiệp sinh thái Vạn Thành – Giải Hội đồng

  1. Tên đồ án: Thiết kế đô thị: Tái tạo làng nông nghiệp sinh thái Vạn Thành
  2. Giải thưởng: Giải Hội đồng  Loa Thành 2019
  3. SVTH: Nguyễn Thị Mỹ Hưng
  4. GVHD: TS. KTS Nguyễn Cẩm Dương Ly
  5. Trường: ĐH Kiến trúc Hồ Chí Minh

Ý tưởng thiết kế tập trung vào việc tái thiết một phần vùng phụ cận trực thuộc Đà Lạt, vốn đang chịu tác động của quá trình đô thị hóa nội ô cùng những vấn đề về khí hậu và chuyển biến nông nghiệp đang và sẽ đe dọa cảnh quan sinh thái của vùng. Bản thiết kế thừa hưởng ý tưởng chung trong mô hình phát triển “Làng Đô thị xanh”- một trong những mô hình đang được cân nhắc áp dụng cho thành phố Đà Lạt trong tương lai, tập trung vào đề xuất các ý tưởng mới cho mô hình làng dân cư, mô hình kinh tế kết hợp nông lâm và du lịch sinh thái nhằm giảm thiểu các tác động xấu của đô thị đến môi trường và cảnh quan thiên nhiên trong khu vực.

Mục tiêu thiết kế và kế hoạch hành động:

  • Củng cố cơ sở hạ tầng: Tạo hệ thống cấp bậc mạng lưới đường phù hợp với phương thức vận chuyển trao đổi hàng hóa; sinh hoạt dân cư; hoạt động du lịch.
  • Tăng cường tính kết nối cộng đồng: Tạo khu vực không gian công cộng, nhấn mạnh vai trò trẻ em trong tính liên kết cộng đồng, đảm bảo chất lượng sống đạt tiêu chuẩn cho các hộ gia đình thu nhập thấp từ các vùng miền khác tham gia vào lực lượng lao động trong khu vực
  • Tiếp thu giá trị hình thái nhà vườn truyền thống, cải tiến hình thái mới phù hợp canh tác nông nghiệp và du lịch trong vùng
  • Tăng cường hoạt động kinh tế khu vực trong mảng nông nghiệp và mảng thương mại và dịch vụ du lịch

Đinh Hằng – TCKT.VN
© Tạp chí kiến trúc