Ra mắt sách “Kiến trúc Đình làng Việt qua tư liệu viện bảo tồn di tích”
Đình làng Việt từ lâu đã là đối tượng nghiên cứu và đã có không ít nghiên cứu, sách viết…
Hội KTS Việt Nam ký biên bản thoả thuận hợp tác với Viện Bảo tồn di tích
Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội KTS Việt Nam và Viện Bảo tồn di tích – Vì…