TB thi tuyển PA thiết kế kiến trúc công trình Nhà làm việc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bình Định
1. Đối tượng dự thi: Cuộc thi dành cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hành nghề…
Lễ phát động Cuộc thi Ý tưởng thiết kế kiến trúc Trung tâm Phức hợp Y học Bệnh viện Tim Hà Nội – Medical complex 3H
Hà Nội, ngày 5/8/2015 – Tại Hội trường lớn Bệnh viện Tim Hà Nội đã diễn ra Lễ phát động…