Bảo tàng địa chất vùng đất đỏ Đông Nam Bộ – Giải Nhất Loa Thành 2022
Tên đồ án: Bảo tàng địa chất vùng đất đỏ Đông Nam Bộ Giải thưởng: Giải Nhất Loa Thành 2022…
Thiết kế KTCQ phân khu trung tâm di tích chiến trường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên – Giải Nhất Loa Thành 2022
Tên đồ án: Thiết kế KTCQ phân khu trung tâm di tích chiến trường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên…