Văn phòng Ftel: Giải Bạc Giải thưởng Kiến trúc Quốc Gia 2022 – 2023
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình:Văn phòng Ftel Tư vấn thiết kế: KTS. Nguyễn Văn Sinh, KTS. Nguyễn Hà…
Hệ thống điểm trường vùng cao: Giải Bạc Giải thưởng Kiến trúc Quốc Gia 2022 – 2023
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình:Hệ thống điểm trường vùng cao Tư vấn thiết kế: KTS. Hoàng Thúc Hào,…
Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh: Giải Bạc Giải thưởng Kiến trúc Quốc Gia 2022 – 2023
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh Tư vấn thiết kế: KTS.…
Trụ sở làm việc khối các cơ quan đoàn thể tỉnh Cao Bằng: Giải Bạc Giải thưởng Kiến trúc Quốc Gia 2022 – 2023
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình:Trụ sở làm việc khối các cơ quan đoàn thể tỉnh Cao Bằng Tư…
Viện Toán Cao Cấp: Giải Bạc Giải thưởng Kiến trúc Quốc Gia 2022 – 2023
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Viện Toán Cao Cấp Tư vấn thiết kế: KTS. Hoàng Thúc Hào, KTS.…
The Zen Residence: Giải Bạc Giải thưởng Kiến trúc Quốc Gia 2022 – 2023
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình:The Zen Residence Tư vấn thiết kế: KTS Trịnh Anh Tuấn và cộng sự…
Khu nhà ở xã hội Epic’s Home: Giải Bạc Giải thưởng Kiến trúc Quốc Gia 2022 – 2023
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Khu nhà ở xã hội Epic’s Home Tư vấn thiết kế: KTS. Nguyễn…
Nhà của Tiến: Giải Bạc Giải thưởng Kiến trúc Quốc Gia 2022 – 2023
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình:Nhà của Tiến Tư vấn thiết kế: Châu Minh Tiến, Vương Trung Hữu Địa…
Sky House: Giải Bạc Giải thưởng Kiến trúc Quốc Gia 2022 – 2023
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Sky House Tư vấn thiết kế: KTS. Nguyễn Hoàng Mạnh và cộng sự…
CC Residence: Giải Bạc Giải thưởng Kiến trúc Quốc Gia 2022 – 2023
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: CC Residence Tư vấn thiết kế: Trịnh Việt A Địa điểm: Tp. Hồ…