Lệ thuộc vào “Phong cách” là rời xa sáng tạo
Trong trường Đại học đào tạo chuyên ngành thiết kế, các sinh viên (SV) cần được nghe giảng dạy về…
Facebook Corporate Headquarters
Kiến trúc nội thất trong phòng làm việc sáng tạo của Facebook
Văn phòng làm việc của Facebook tại New York là không gian độc đáo, sáng tạo với những cách trang…