Khởi nghiệp kiến trúc luôn là những thách thức đối với các KTS trẻ
Trong quá trình học tập tại các trường, nhiều KTS đã được tham gia vào các công việc thiết kế…
KTS rất cần có công nghệ để phát triển ý tưởng sáng tạo
Những năm gần đây, từ “start – up” – khởi nghiệp đang được dùng tràn lan, ngay cả trong giới…
Bàn về khởi nghiệp trong nghề kiến trúc?
Vấn đề “Khởi nghiệp” (Start-up) đang diễn ra như một cái “mốt” thời thượng. Với nhiều góc nhìn chưa đúng,…
Khởi nghiệp kiến trúc là quá trình tìm kiếm môi trường hành nghề KTS
Tìm kiếm môi trường hành nghề phù hợp là điều khó nhất đối với 1 KTS trẻ. Và có lẽ,…
Không gian sáng tạo cho khởi nghiệp
Năm 2016 được coi là năm khởi nghiệp Quốc gia với hàng nghìn dự án khởi nghiệp của giới trẻ…