Điểm yếu của sinh viên ngành Kiến trúc
5 năm đại học, nhiều cử nhân Kiến trúc vẫn thiếu kỹ năng làm việc, ngoại ngữ, chuyên môn liên…