Kết quả Giải thưởng Loa Thành 2016

Mới đây, sau cuộc họp liên tịch giữa các bên, Ban tổ chức Giải thưởng Loa thành 2016 đã công bố kết quả Giải thưởng Loa thành 2016 từ các Hội đồng chuyên ngành gồm 05 giải nhất; 16 giải nhì; 37 giải ba và 39 giải hội đồng.

Cụ thể kết quả giải thưởng như sau:

 

Trong đó, kết quả của chuyên ngành Kiến trúc Quy hoạch:

 

Quyết định trao tặng Giải thưởng loa thành 2016:

 

Lễ trao giải thưởng sẽ được tổ chức vào Thứ bảy ngày 26/11/2016 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám – Hà Nội.

Giải Nhất Loa thành 2016 chuyên ngành Kiến trúc Quy hoạch Giải Nhất Loa thành 2016 chuyên ngành Kiến trúc Quy hoạch Giải Nhất Loa thành 2016 chuyên ngành Kiến trúc Quy hoạch Giải Nhì Loa thành 2016 chuyên ngành Kiến trúc Quy hoạch

Giải Nhì Loa thành 2016 chuyên ngành Kiến trúc Quy hoạch Giải Nhì Loa thành 2016 chuyên ngành Kiến trúc Quy hoạch  Giải Nhì Loa thành 2016 chuyên ngành Kiến trúc Quy hoạch Giải Nhì Loa thành 2016 chuyên ngành Kiến trúc Quy hoạch

An Du/ tckt.vn
© Tạp chí Kiến trúc