Tổng hợp Giải Ba Loa Thành 2016 chuyên ngành Kiến trúc Quy hoạch

Theo kết quả từ Ban tổ chức đã công bố Kết quả Giải thưởng Loa thành 2016, Tckt.vn trân trọng giới thiệu tới bạn đọc các phương án đạt Giải Ba chuyên ngành Kiến trúc Quy hoạch.

Giải Ba Loa thành 2016 chuyên ngành Kiến trúc Quy hoạch
Giải Ba Loa thành 2016 chuyên ngành Kiến trúc Quy hoạch

 

Giải Ba Loa thành 2016 chuyên ngành Kiến trúc Quy hoạch
Giải Ba Loa thành 2016 chuyên ngành Kiến trúc Quy hoạch

 

Giải Ba Loa thành 2016 chuyên ngành Kiến trúc Quy hoạch
Giải Ba Loa thành 2016 chuyên ngành Kiến trúc Quy hoạch

 

Giải Ba Loa thành 2016 chuyên ngành Kiến trúc Quy hoạch
Giải Ba Loa thành 2016 chuyên ngành Kiến trúc Quy hoạch

 

Giải Ba Loa thành 2016 chuyên ngành Kiến trúc Quy hoạch
Giải Ba Loa thành 2016 chuyên ngành Kiến trúc Quy hoạch

 

Giải Ba Loa thành 2016 chuyên ngành Kiến trúc Quy hoạch
Giải Ba Loa thành 2016 chuyên ngành Kiến trúc Quy hoạch

 

Giải Ba Loa thành 2016 chuyên ngành Kiến trúc Quy hoạch
Giải Ba Loa thành 2016 chuyên ngành Kiến trúc Quy hoạch

 

Giải Ba Loa thành 2016 chuyên ngành Kiến trúc Quy hoạch
Giải Ba Loa thành 2016 chuyên ngành Kiến trúc Quy hoạch

 

Giải Ba Loa thành 2016 chuyên ngành Kiến trúc Quy hoạch
Giải Ba Loa thành 2016 chuyên ngành Kiến trúc Quy hoạch

 

Giải Ba Loa thành 2016 chuyên ngành Kiến trúc Quy hoạch
Giải Ba Loa thành 2016 chuyên ngành Kiến trúc Quy hoạch

 

Giải Ba Loa thành 2016 chuyên ngành Kiến trúc Quy hoạch
Giải Ba Loa thành 2016 chuyên ngành Kiến trúc Quy hoạch

 

Giải Ba Loa thành 2016 chuyên ngành Kiến trúc Quy hoạch
Giải Ba Loa thành 2016 chuyên ngành Kiến trúc Quy hoạch

Xem tổng hợp 1 số phương án đạt Giải thưởng Loa Thành 2016 chuyên ngành Kiến trúc Quy hoạch tại các đường link sau:

Kết quả Giải thưởng Loa Thành 2016

Tổng hợp Giải Nhất Loa Thành 2016 chuyên ngành Kiến trúc Quy hoạch

Tổng hợp Giải Nhì Loa Thành 2016 chuyên ngành Kiến trúc Quy hoạch

Tổng hợp Giải Ba Loa Thành 2016 chuyên ngành Kiến trúc Quy hoạch

© Tạp chí Kiến trúc / tckt.vn