Ký họa phố cổ Hà Nội
Tác giả: Chu Bình

Danh mục chuyên đề:

 1. Bảo tồn và sáng tạo văn hóa – xây dựng thành phố Hà Nội phát triển bền vững
  Sở văn hóa và thể thao Hà Nội
 2. Phát triển các không gian sáng tạo ở Hà Nội
  Bùi Hoài Sơn
 3. Michael Croft: Hà Nội sáng tạo – Coi thiết kế làm trọng tâm và luôn tiến về phía trước
  Ánh Dương
 4. Sức sống của thành phố
  Lê Hữu Trúc
 5. Tạo lập không gian thúc đẩy sáng tạo
  Trần Thanh Bình
 6. Thành phố sáng tạo: Động lực thúc đẩy phát triển bền vững và có bản sắc
  Đào Ngọc Nghiêm
 7. Từ không gian đổi mới sáng tạo đến quốc gia đổi mới sáng tạo
  Phạm Đình Tuyển
 8. Ba điểm chung của thành phố Sáng tạo
  Tạ Anh Dũng
 9. Không gian sáng tạo trong bảo tồn di sản và phát triển du lịch cho các làng truyền thống ở Hà Nội
  Phạm Hùng Cường – Dương Quỳnh Nga
 10. Bàn luận về đô thị sáng tạo phía Đông của TP Hồ Chí Minh
  Nguyễn Minh Hòa

Mời bạn xem thêm: Tạp chí Kiến trúc số 07 -2020