Danh mục chuyên đề:

 1. Đi tìm điểm nhấn kiến trúc truyền thống và hiện đại
  Phan Đăng Sơn
 2. Phát triển cấu trúc đô thị Bắc Giang: Truyền thống và hiện đại
  Vũ Ngọc Tuấn
 3. Khai thác yếu tố sinh thái, văn hóa tỉnh Bắc Giang – Hướng tới một tầm nhìn mới
  Trương văn Quảng
 4. Xây dựng, phát triển TP Bắc Giang trở thành đô thị xanh, đô thị bền vững
  Đào công hùng
 5. Hội KTS tỉnh Bắc Giang: Kiện toàn tổ chức làm tốt công tác tư vấn phản biện xã hội
  Vượng
 6. Đặc điểm kiến trúc đình làng Bắc Giang thế kỷ 17-18
  Nguyễn Thị Hương Mai
 7. Nhớ ai trên mấy đồi Yên Thế
  Nguyễn Trương Quý
 8. Phát triển khu nông nghiệp công nghệ cao – Giải pháp phát triển Bắc Giang theo hướng bền vững
  Nguyễn Nam
 9. Chũ – đô thị trong vườn và vườn trong đô thị
  Lê Nguyên Phương
 10. Câu chuyện bảo tồn ở Cốc Lâm
  Long Tuyền

Mời bạn xem thêm: Tạp chí Kiến trúc số 01 -2020