Giải pháp nào cho Khu phố cổ Hà Nội?

Sáng ngày 9/11, tại Đình Kim Ngân, 42 Hàng Bạc (Hoàn Kiếm, Hà Nội), Hội KTS Hà Nội và Ban quản lý phố cổ Hà Nội đã phối hợp tổ chức Tọa đàm “Bảo tồn – phát huy văn hóa truyền thống khu phố cổ (KPC) Hà Nội: Khó khăn và giải pháp”. Các KTS, nhà văn hóa và các chuyên gia từ các góc độ khác nhau đã đề xuất các giải pháp khắc phục những tồn tại của khu phố cổ trong bối cảnh hiện tại…

Xem thêm: Đổi mới công tác quản lý Bảo tồn và phát huy giá trị khu Phố cổ Hà Nội

A1163-tckt-01

Khu phố cổ Hà Nội (khu 36 phố phường) là nhân tố quan trọng, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa đô thị Hà Nội, là di sản văn hóa vô cùng quý báu cần được bảo tồn, gìn giữ và phát huy trong đời sống đô thị Hà Nội. Quận Hoàn Kiếm đã xác định: Việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa khu phố cổ chính là mục tiêu, giải pháp và là động lực để quận phát triển theo hướng Thương mại – Du lịch – Dịch vụ một cách bền vững, từng bước triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể trong khu phố cổ.

A1163-tckt-02

Thời gian qua, Quận đã thực hiện nhiều biện pháp như: Tu bổ di tích, khôi phục lễ hội, chỉnh trang một số tuyến phố, tổ chức phố đi bộ… nhưng nhìn chung việc bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống khu phố cổ vẫn còn rất nhiều khó khăn và thách thức.

Xem thêm: Phố Cổ Hà Nội : Sống – Động

A1163-tckt-04

Các đại biểu tham gia tọa đàm đã cùng thảo luận theo hướng đi tìm những nhân tố làm thay đổi khu phố cổ, hướng đến việc giữ gìn không gian khu phố cổ và đề xuất nhiều giải pháp góp phần tạo nên sự hấp dẫn của khu phố cổ bằng chính những nét văn hóa truyền thống. Sự đối nghịch giữa nhu cầu phát triển với yêu cầu bảo tồn không gian khu phố cổ là thách thức đối với các chuyên gia kiến trúc – quy hoạch và những nhà quản lý. Nhiều giải pháp được đề xuất để góp phần phát triển khu phố cổ theo hướng bền vững như: Tôn tạo không gian khu phố cổ thông qua quy hoạch chi tiết; thiết kế đô thị, tính toán bổ sung các điểm hoạt động văn hóa; nghiên cứu lựa chọn vị trí một nhóm nhà để tái tạo hình ảnh nhà ống; xây dựng đủ hồ sơ để làm cơ sở quản lý cũng như chỉnh trang các tuyến phố; bổ sung và hoàn chỉnh hạ tầng phục vụ khách du lịch; tạo cơ chế thích hợp để người dân tham gia đầu tư vào các dự án bảo tồn khu phố cổ ….

Vi Khánh / TCKT.VN

©  Tạp chí Kiến trúc