Phương án VR467 – Giải Nhất đối tượng Bán Chuyên nghiệp và Không chuyên Hạng mục Hạ tầng thúc đẩy sáng tạo

Thông tin phương án

  1. Tác giả: Nguyễn Văn Tú – Nguyễn Thành Đức
  2. Mã số bình chọn: VR467
  3.  Giải thưởng: Giải Nhất hạng mục Hạ tầng thúc đẩy sáng tạo
  4. Đối tượng dự thi: Bán chuyên nghiệp và không chuyên
  5. Cuộc thi Thiết kế Không gian sáng tạo Hà Nội

Xem toàn bài dự thi:

Thuyết minh phương án:

Lấy cảm hứng từ quá trình phát triển đặc biệt của phố cổ Hà Nội với những “khoảng trống” bị xen lẫn một các lộn xộn bới quá trình đô thị hóa mạnh mẽ. Hình ảnh những giá trị văn hóa xưa vẫn được lưu giữ ở một đời sống mới, đời sống hòa trộn hỗn độn giữa hai giá trị cũ và mới cùng tồn tại song song, tác động qua lại với nhau.


Xem toàn bộ các phương án đạt giải tại: https://www.tapchikientruc.com.vn/cuoc-thi/ket-qua-cuoc-thi-thiet-ke-khong-gian-sang-tao-ha-noi.html

Ban tổ chức cuộc thi