Quảng Ninh công bố Quy hoạch xây dựng vùng đến năm 2030
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định số 1588 phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng…
Không gian mở, thậm chí gần hoặc trên đường là mô hình truyền thống của chợ tại đô thị Việt Nam.
Công tác quản lý duy trì và đảm bảo Môi trường chợ tại thành phố Hà Nội
Chợ không chỉ là một kiểu tổ chức hoạt động kinh tế mà còn là một dạng sinh hoạt văn…
Nhà ở Làng cổ Đường Lâm
Thủ đô Hà Nội hướng đến thành phố xanh Văn hiến – Văn minh – Hiện đại – phát triển bền vững
Hà Nội mở rộng là một hợp nhất nông thôn – đô thị toàn diện Hà Nội trước đây, vào…
Đồng Nai điều chỉnh tổng thể quy hoạch thành phố Biên Hoà
UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 thành…
Tp. Hồ Chí Minh đối mặt với tiến trình “Đại đô thị hoá”
Giống như các đại đô thị tại Indonesia, Philippines, ThaiLand,… ở Đông Nam Á, TP HCM đang thực sự đối…
Các khu vực TPHCM sẽ chịu ảnh hưởng ngập lụt cực độ vào năm 2050
Tầm nhìn mới về cấu trúc không gian đô thị cho TP Hồ Chí Minh đối phó với biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2030
LTS: TS.KTS Nguyễn Tiến Thành (Nguyên Trưởng khoa Kiến trúc Đại học Thủ Dầu Một) là một trong hai người…
Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè trong cấu trúc đô thị TP Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh đô thị hiện đại giàu bản sắc
Theo các tài liệu nghên cứu, ban đầu vùng đất Sài Gòn – Gia Định được gọi là Prey Nokor.…
Thành phố Hồ Chí Minh sau 40 năm giải phóng
Với chiến thắng vĩ đại Mùa Xuân 1975, đất nước Việt Nam thống nhất. Thành phố Sài Gòn – Chợ…
Nhà cao tầng trong các trường đại học
Trường Đại học là một quần thể công trình đa chức năng, ngoài các công trình chính đảm bảo cho…
Điều chỉnh quy hoạch chung TP Cần Thơ: Phát huy bản sắc đặc trưng đô thị vùng sông nước
Ngày 24/12/2012, tại Bộ Xây dựng đã diễn ra Hội nghị thẩm định Điều chỉnh quy hoạch chung TP Cần…