Trung tâm sinh hoạt văn hóa đờn ca tài tử Trà Vinh – Giải Nhì Loa Thành 2019
Tên đồ án: Trung tâm sinh hoạt văn hóa đờn ca tài tử Trà Vinh Giải thưởng: Giải Nhì Loa…
Bảo tàng tranh Hàng Trống – Giải Nhì Loa Thành 2019
Tên đồ án: Bảo tàng tranh Hàng Trống Giải thưởng: Giải Nhì Loa Thành 2019 SVTH: Hoàng Trung Hiếu GVHD:…
Trung tâm sinh hoạt văn hóa tỉnh An Giang – Giải Ba Loa Thành 2019
Tên đồ án: Trung tâm sinh hoạt văn hóa tỉnh An Giang Giải thưởng: Giải Ba Loa Thành 2019 SVTH:…
Trung tâm triển lãm nghệ thuật đương đại Tp. Hồ Chí Minh – Giải Ba Loa Thành 2019
Tên đồ án: Trung tâm triển lãm nghệ thuật đương đại Tp. Hồ Chí Minh Giải thưởng: Giải Ba Loa…
Làng trẻ em SOS Thanh Đa – Giải Ba Loa Thành 2019
Tên đồ án: Làng trẻ em SOS Thanh Đa Giải thưởng: Giải Ba Loa Thành 2019 SVTH: Bùi Đức Tước…
Trung tâm văn hóa Tiên Yên- Giải Ba Loa Thành 2019
Tên đồ án: Trung tâm văn hóa Tiên Yên Giải thưởng: Giải Ba Loa Thành 2019 SVTH: Phạm Minh Tuấn…
Trung tâm văn hóa gốm Bát Tràng – Giải Ba Loa Thành 2019
Tên đồ án: Trung tâm văn hóa Bát Tràng Giải thưởng: Giải Ba Loa Thành 2019 SVTH: Lệ Thị Kim…
Khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Giải Ba Loa Thành 2019
Tên đồ án: Khu tưởng niệm Đại Tướng Võ Nguyên Gíap Giải thưởng: Giải Ba Loa Thành 2019 SVTH: Bùi…
Trung tâm bảo tồn Voi – Giải Ba Loa Thành 2019
Tên đồ án: Trung tâm bảo tồn Voi Giải thưởng: Giải Ba Loa Thành 2019 SVTH: Chu Đình Hùng GVHD:…
Trung tâm văn hóa Hoa ban trắng – Giải Ba Loa Thành 2019
Tên đồ án: Trung tâm văn hóa Hoa ban trắng Giải thưởng: Giải Ba Loa Thành 2019 SVTH: Lường Thu…