Khách sạn Hilton Đà Nẵng – Giải Hội đồng
Tên đồ án: Khách sạn Hilton Đà Nẵng Giải thưởng: Giải Hội đồng  Loa Thành 2019 SVTH: Trịnh Thị Chi GVHD:…
Trường PTTH dân tộc nội trú sông Hinh – Phú Yên – Giải Hội đồng
Tên đồ án: Trường PTTH dân tộc nội trú sông Hinh – Phú Yên Giải thưởng: Giải Hội đồng  Loa Thành…
Bảo tàng nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long – Giải Hội đồng
Tên đồ án: Bảo tàng nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long Giải thưởng: Giải Hội đồng  Loa Thành 2019 SVTH:…
Trung tâm văn hóa du lịch – thương mại “chợ nổi Cái Răng” – Giải Hội đồng
Tên đồ án: Trung tâm văn hóa du lịch – thương mại “chợ nổi Cái Răng” Giải thưởng: Giải Hội…
Trung tâm tư vấn và chăm sóc trẻ rối loạn hành vi – Giải Hội đồng
Tên đồ án: Trung tâm tư vấn và chăm sóc trẻ rối loạn hành vi Giải thưởng: Giải Hội đồng  Loa…
Trung tâm lưu trữ thông tin nhân đạo và tìm kiếm thân nhân, con lai trong chiến tranh Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh – Giải Hội đồng
Tên đồ án: Trung tâm lưu trữ thông tin nhân đạo và tìm kiếm thân nhân, con lai trong chiến…
Trung tâm văn hóa điện ảnh Art house Sài Gòn – Giải Hội đồng
Tên đồ án: Khách sạn Hilton Đà Nẵng Giải thưởng: Giải Hội đồng  Loa Thành 2019 SVTH: Tạ Quang Hải GVHD:…
Trường nội trú cho người Điếc – khiếm thính – Giải Hội đồng
Tên đồ án: Trường nội trú cho người Điếc – khiếm thính Giải thưởng: Giải Hội đồng  Loa Thành 2019 SVTH:…
Trung tâm nghiên cứu năng lượng mặt trời, ĐH Quốc gia Tp. HCM – Giải Hội đồng
Tên đồ án: Trung tâm nghiên cứu năng lượng mặt trời, ĐH Quốc gia Tp. HCM Giải thưởng: Giải Hội…
Trung tâm văn hóa – du lịch Na Hang – Giải Hội đồng
Tên đồ án: Trung tâm văn hóa – du lịch Na Hang Giải thưởng: Giải Hội đồng  Loa Thành 2019 SVTH:…