Cảm xúc “Haptics” là chủ đề chính của gỗ An Cường tại Vietbuild Hà Nội 2018
Là nhà tài trợ chính thường niên của Vietbuild, tại hội chợ Vietbuild Hà Nội 2018 lần này, Công ty…
HALO Group tham gia triển lãm gian hàng tại Vietbuild 2017
VietBuild 2017 diễn ra từ  ngày 23/06 – 27/06/2017 tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm quốc tế Sài…
Thiet Thach Group tại triển lãm Quốc tế Vietbuild TP.HCM 2016
Sáng ngày 25/06/2016 tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC) đã diễn ra buổi khai mạc Triển…
Tham Quan Gian Hàng CTCP Nhôm Việt Dũng Tại Vietbuild Hồ Chí Minh Tháng 09-2015
Triển lãm quốc tế xây dựng Vietbuild là triển lãm lớn nhất của ngành xây dựng Việt Nam với chất…