[08-2017] Sáng tạo trong học và làm nghề Kiến trúc

Danh mục chuyên đề:

 1. Dạy, học và làm nghề kiến trúc đổi mới và sáng tạo
 2. Ngôn ngữ biểu cảm và triết lý sáng tạo trong kiến trúc
  PGS.TS.KTS. Lê Quân
 3. Sáng tạo trong giảng dạy đồ án kiến trúc
  PGS.TS.KTS. Doãn Minh Khôi
 4. Kinh nghiệm hướng dẫn sinh viên tìm ý tưởng thiết kế đồ án quy hoạch
  PGS.TS.KTS. Phạm Hùng Cường
 5. Những câu hỏi? trong tổ chức đào tạo KTS
  TS.KTS. Nguyễn Anh Tuấn
 6. Lệ thuộc và Phong cách là rời xa sáng tạo
  TS.KTS. Nguyễn Thị Hạnh Nguyên
 7. Đào tạo ngành kiến trúc bậc cao đẳng xây dựng tiêu chí Sáng tạo trong tiêu chuẩn kỹ năng nghề
  TS.KTS. Lê Anh Đức
 8. Đào tạo KTS tại các tỉnh miền Nam Trung Bộ
  TS.KTS. Trịnh Hồng Việt
 9. Một đồ án thiết kế tốt trong 7 tuần: Hoàn toàn có thể – Nếu….
  TS.KTS. Nguyễn Quang Minh
 10. Đào tạo Kiến trúc: Từ bản vẽ đến xây dựng
  KTS. Trần Đức Quang

 

Mời bạn xem thêm: Tạp chí Kiến trúc số 08-2017

Tạp chí Kiến trúc số 8-2017