Tổ chức không gian làng ngư dân Trí Nguyên – Giải Ba Loa Thành 2021
Tên đồ án: Tổ chức không gian làng ngư dân Trí Nguyên Giải thưởng: Giải Ba Loa Thành 2021 SVTH: Lê…
Bảo tàng khảo cổ Thành Hồ – Giải Ba Loa Thành 2021
Tên đồ án: Bảo tàng khảo cổ Thành Hồ Giải thưởng: Giải Ba Loa Thành 2021 SVTH: Nguyễn Văn Mạnh GVHD:…
Thư viện tổng hợp Nam Sài Gòn – Giải Ba Loa Thành 2021
Tên đồ án: Thư viện tổng hợp Nam Sài Gòn Giải thưởng: Giải Ba Loa Thành 2021 SVTH: Phạm Đăng…
Làng sinh viên thích nghi “thời Covid” – Giải Ba Loa Thành 2021
Tên đồ án: Làng sinh viên thích nghi “thời Covid” Giải thưởng: Giải Ba Loa Thành 2021 SVTH: Nguyễn Ngọc…
Bảo tàng lịch sử Đô thị Tp. Hồ Chí Minh – Giải Ba Loa Thành 2021
Tên đồ án: Bảo tàng lịch sử Đô thị Tp. Hồ Chí Minh Giải thưởng: Giải Ba Loa Thành 2021…
Nông trại thực nghiệm kết hợp du lịch sinh thái Pleiku – Giải Ba Loa Thành 2021
Tên đồ án: Nông trại thực nghiệm kết hợp du lịch sinh thái Pleiku Giải thưởng: Giải Ba Loa Thành…
Nhà máy sản xuất sản phẩm từ rác thải Tp. Hồ Chí Minh – Giải Ba Loa Thành 2021
Tên đồ án: Nhà máy sản xuất sản phẩm từ rác thải Tp. Hồ Chí Minh Giải thưởng: Giải Ba…
Khu du lịch – nghiên cứu phát triển hệ sinh thái rạn san, Hòn Lưỡi Liềm, vịnh Hạ Long – Giải Ba Loa Thành 2021
Tên đồ án: Khu du lịch – nghiên cứu phát triển hệ sinh thái rạn san, Hòn Lưỡi Liềm, vịnh…
Trung tâm văn hóa nghệ thuật dân gian Tây Hồ – Giải Ba Loa Thành 2021
Tên đồ án: Trung tâm văn hóa nghệ thuật dân gian Tây Hồ Giải thưởng: Giải Ba Loa Thành 2021…
Bảo tàng nghệ thuật Kh’mer Tây Nam Bộ – Giải Ba Loa Thành 2021
Tên đồ án: Bảo tàng nghệ thuật Kh’mer Tây Nam Bộ Giải thưởng: Giải Ba Loa Thành 2021 SVTH: La…