Nghiên cứu lập quy hoạch cải tạo chung cư cũ: Nhà nước đóng vai trò chủ đạo
Nghị định 69/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ…
Bình chọn hạng mục Tổ chức KGST trên cơ sở khai thác công trình công nghiệp trong đô thị
Sau gần 8 tháng phát động Cuộc thi Thiết kế Không gian sáng tạo Hà Nội, BTC đã nhận được…
Bình chọn hạng mục Hạ tầng thúc đẩy sáng tạo
Sau gần 8 tháng phát động Cuộc thi Thiết kế Không gian sáng tạo Hà Nội, BTC đã nhận được…
[Bình chọn – Không gian sáng tạo Hà Nội] – MS: AD213
Thông tin bình chọn Tác giả: ACCESS Design Lab Mã số bình chọn: AD213 Hạng mục 1: Hạ tâng thúc…
[Bình chọn – Không gian sáng tạo Hà Nội] – MS: KL226
Thông tin bình chọn Tác giả: Đỗ Xuân Vũ – Nguyễn Trung Hiếu, Dương Văn Biên Mã số bình chọn:…
[Bình chọn – Không gian sáng tạo Hà Nội] – MS: SW191
Thông tin bình chọn Tác giả: Phạm Kiên – Phạm Khánh Mã số bình chọn: SW191 Hạng mục 2: Tổ…
[Bình chọn – Không gian sáng tạo Hà Nội] – MS: KE156
Thông tin bình chọn Tác giả: Công ty TNHH Kecho Collective Mã số bình chọn: KE156 Hạng mục 1: Hạ…
[Bình chọn – Không gian sáng tạo Hà Nội] – MS: NH401
Thông tin bình chọn Tác giả: Phạm Khánh Dương Mã số bình chọn: NH401 Hạng mục 1: Hạ tầng thúc…
[Bình chọn – Không gian sáng tạo Hà Nội] – MS: NQ156
Thông tin bình chọn Tác giả: Đào Văn Quân – Nguyễn Cao Hoài Nam Mã số bình chọn: NQ156 Hạng…
Bình chọn hạng mục Bảo tồn và phát huy giá trị không gian kiến trúc, quy hoạch truyền thống
Sau gần 8 tháng phát động Cuộc thi Thiết kế Không gian sáng tạo Hà Nội, BTC đã nhận được…