[01-2017] Khởi nghiệp kiến trúc dễ hay khó

Khởi nghiệp Kiến trúc
Khởi nghiệp Kiến trúc

Danh mục chuyên đề:

 1. KTS rất cần có công nghệ để phát triển ý tưởng sáng tạo
  KTS. Nguyễn Phước Thiện
 2. Khởi nghiệp kiến trúc: Mình được là chính mình
  Nhâm Chí Kiên
 3. Khởi nghiệp đang là xu hướng toàn cầu
  KTS Mai Nguyễn
 4. Khởi nghiệp kiến trúc luôn là những thách thức đối với các KTS trẻ
  KTS Doãn Huy Hoàng
 5. Phải phổ cập đào tạo kiến trúc cho người dân
  CEO Nguyễn Thành Nam
 6. Các anh em KTS trẻ luôn phải giữ tâm với nghề
  KTS Bùi Đức Huy
 7. Khởi nghiệp kiến trúc là quá trình tìm kiếm môi trường hành nghề KTS
  KTS Lưu Hoàng Long
 8. Khởi nghiệp kiến trúc chúng ta đã sẵn sàng chưa?
  Mai Trọng Nghĩa
 9. Bàn về khởi nghiệp trong nghề kiến trúc?
  KTS. Nguyễn Hữu Thái
 10. Architecture Starts-up:Kiến trúc tốt là kinh doanh tốt
  KTS Thái Vũ Mạnh Linh
 11. Khởi nghiệp thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa (Phần I)
  TS. Phạm Đình Tuyển
 12. Khởi nghiệp kiến trúc – Khởi đầu mới cho một nghề cổ xưa
  KTS Nguyễn Thu Phong

 

Mời bạn xem thêm: Tạp chí Kiến trúc số 01-2017

 

Tạp chí Kiến trúc số 01-2017
Tạp chí Kiến trúc số 01-2017