Bảo tồn di sản phải an toàn và đảm bảo dân sinh

KTS Tô Toàn
Phó Chủ tịch Hội KTS Hà Nội

Sự cố đáng tiếc ở ngôi biệt thự 107 Trần Hưng Đạo vừa qua là một tổn thất về nhiều mặt. Chúng ta cần xem lại, rà soát lại công tác bảo tồn di sản nói chung và trên địa bàn Hà Nội nói riêng. Theo tôi, cần phải đảm bảo nguyên tắc: Bảo tồn di sản cảnh quan kiến trúc, công trình nhưng phải an toàn và phục vụ dân sinh.

Với Khu phố cũ Hà Nội, nơi có rất nhiều công trình di sản, đẹp và tạo nên hồn cốt cho Hà Nội, rất cần có cơ chế duy tu, bảo dưỡng thường xuyên trên cơ sở điều tra, khảo sát thực tế. Từ kinh nghiệm nhiều năm làm công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu phố cổ Hà Nội, tôi cho rằng: Các công trình biệt thự cổ phải được đầu tư cải tạo với sự tham gia của nhà nước và cộng đồng. Muốn làm được điều này, nên có chủ trương, cơ chế phù hợp với pháp luật hiện hành, nêu rõ quyền hạn và trách nhiệm của cả người quản lý và sử dụng, tạo điều kiện tối đa cho người dân sống an toàn, đáp ứng nhu cầu cuộc sống hiện đại, cả trong trường hợp họ muốn rời khỏi theo chủ trương giãn dân. Có như vậy thì mới giữ được các công trình kiến trúc di sản và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân đô thị. Bởi lẽ, mục tiêu của bảo tồn và phát triển chính là việc nâng cao chất lượng sống của người dân, hướng tới việc xây dựng Hà Nội trở thành Thành phố sống tốt và phát triển bền vững.

KTS Tô Toàn
Phó Chủ tịch Hội KTS Hà Nội

(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc 09 – 2015)

Bài liên quan: