Biệt thự Hà Nội: Kẻ muốn giữ, người muốn phá

KTS Trần Huy Ánh

Với các ngôi biệt thự Pháp ở Hà Nội, người chẳng muốn giữ vì lý do đơn giản: Hầu hết  những người đang ở trong các biệt thự được xây trước  năm 1955 ở Hà Nội hiện nay không phải là chủ nhân đích thực của các ngôi nhà này. Tuy nhiên, chính họ là tác nhân quyết định công việc bảo tồn, bảo dưỡng hàng ngày những công trình này. Mặt khác, những chủ nhân thu gom BĐS cũng muốn phá đi để khai thác giá trị đất.

Người muốn giữ là những người làm công tác văn hóa, bảo tồn – họ nghiên cứu, phân tích công phu giá trị kỹ thuật, mỹ thuật từng chi tiết trang trí, kết cấu công trình, lập nên một hồ sơ bảo tồn biệt thự rất đồ sộ: bản vẽ định vị công trình, hồ sơ mô tả chi tiết, phiếu đánh giá của từng giáo sư …Nhưng vì nhiều lý do, hồ sơ bị thay thế và vài trăm biệt thự bị đưa ra ngoài danh sách để mở đường cho việc phá dỡ nhanh chóng… Điều này đã từng xảy ra trên thực tế.

Nếu TP Hà Nội thực lòng muốn giữ quỹ di sản, bảo tồn các khu biệt thự Pháp, thì cần phối hợp với các Hội chuyên ngành (Hội KTS Việt Nam)  công bố danh sách xếp hạng biệt thự. Căn cứ vào đó,  các KTS sẽ tham gia ý kiến đóng góp cho Hà Nội cách bảo tồn và cộng đồng sẽ chung tay bảo tồn từng công trình cụ thể. Phải làm ngay, trước khi quá muộn!

KTS Trần Huy Ánh

(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc 09 – 2015)

Bài liên quan: